Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
Finanse
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
Finanse
Autor Wiadomość
GośćPost Finanse
Zestaw 1
1. Sporządzić kalkulację spłaty kredytu mając dane: kredyt = 1200, okres kredytowania = 3 miesiące, oprocentowanie roczne = 30%. Kredyt ma być spłacany w trzech równych, miesięcznych ratach. ile procent wyniesie udział odsetek w drugiej racie spłaty.
2. Przedsiębiorstwo zamierza za 3 lata zrealizować inwestycję, dla której poniesiono nakłady w kwocie 200 tys. zł. Inwestycja zastanie sfinansowana ze środków własnych, pochodzących z corocznych odpisów z zysku netto. Ile powinny wynosić coroczne odpisy z zysku, jeżeli środki te będą gromadzone na rachunku bankowym oprocentowanym 20% w skali rocznej?
3. Koszt kapitału własnego spółki wynosi 10%. Zobowiązanie spółki jest oprocentowane stopą w wysokości 5% rocznie. Spółka płaci podatek dochodowy w wysokości 40 %. Struktura kapitału opisana jest wskaźnikiem: zobowiązania ogółem / kapitał własny = . Jaki jest średni ważony koszt kapitału spółki po opodatkowaniu?
4. Wartość rocznych (rok=360dni) zakupów towarów i usług dokonywanych Przez Przedsiębiorstwo wynosi 4,32 mln zł. Okres odroczenia płatności wynosi 40 dni. Jak zmieni się kwota przeciętnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, jeżeli wartość rocznych zakupów wzrośnie do 8,64 mln zł, a okres odroczenia płatności zostanie skrócony do 25 dni?
Zestaw 2
1. Zaciągnięto kredyt 100 tys. zł. Kredyt będzie spłacany w ciągu jednego roku, a spłaty kredytu zawierające ratę kapitałową i odsetki będą równe i płatne na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie kredytu wynosi 36 % w skali roku. Jaka będzie suma zapłaconych odsetek?
2. Firma X miała współczynnik szybkiej płynności = 1,4, współczynnik bieżącej płynności = 3 współczynnik rotacji zapasów = 6, całkowite aktywa bieżące = 810 tys. zł, gotówkę = 120 tys. zł. Jakie były przychody ze sprzedaży oraz cykl rotacji należności w dniach?
3. Rynkowa cena dwuletniej obligacji wynosi, 500 zł, nominalna stopa oprocentowania = 10%, a rynkowa stopa procentowa = 15%. Obliczyć wartość nominalną tej obligacji.
4. W przedsiębiorstwie rozważa się dwa warianty inwestycyjne, z których tylko jeden może być zrealizowany. Każdy wariant wymaga poniesienia nakładów w kwocie 640 tys. zł. Wpływy pieniężne netto uzyskane zostaną w ciągu trzech lat i będą rozłożone następująco:
wariant A 1 rok 250 tys., 2 rok 350 tys. 3 rok 400 tys.
wariant B 1 rok 350 tys. 2 rok 200 tys. 3 rok 450 tys.
Nakłady zostaną w 60% sfinansowane kredytem oprocentowanym 20% w skali rocznej i w 40% kapitałem uzyskanym z emisji akcji, którego koszt pozyskania wynosi 15%. Spółka płaci podatek dochodowy obliczony wg stopy = 40%.
Zestaw 3
1. Wiedząc, że: cykl konwersji należności w okresie wyjściowym wynosi 20 dni, roczne przychody ze sprzedaży (rok = 360 dni) wynoszą 225 000 zł, obliczyć przeciętny stan należności w okresie wyjściowym oraz ustalić zmiany tego stanu w okresie planowym, jeżeli przychody ze sprzedaży wzrosną o 5%, a cykl konwersji należności zostanie skrócony o 20%.
2. Jeżeli z zainwestowanej kwoty 200 mln zł uzyskamy wpływy pieniężne netto w 1 roku 50 mln zł, w 2 roku 100 mln zł, w 3 roku 100 mln zł, to:
- Ile wyniesie bieżąca wartość kapitałowa netto tej inwestycji przy wymaganej stopie zwrotu 20 % rocznie ?
- ile wyniesie okres zwrotu nakładów inwestycyjnych ?
- czy to przedsięwzięcie będzie opłacalne?
3. Przedsiębiorstwo zamierza za 3 lata zrealizować inwestycję, dla której oszacowano nakłady w kwocie 200 tys. zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych pochodzących z corocznych odpisów z zysku netto. Ile powinny wynosić coroczne odpisy z zysku, jeżeli środki te będą gromadzone na rachunku bankowym oprocentowanym 20% w skali rocznej?
4. Jeżeli kwota aktywów ogółem wynosi 5 mln zł, wartość wskaźnika zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem = 37,5%, to ile wyniesie wartość kapitału własnego?
Zestaw 4
1. Pracownik przez 5 lat odkładał na fundusz emerytalny kwotę 5.000 zł na koniec każdego roku, przy rocznej stopie procentowej 15%. Jaka będzie wartość odłożonego funduszu emerytalnego?
2. Ponosząc nakłady inwestycyjne w kwocie 60.000 zł uzyskamy następujące wpływy pieniężne netto: na koniec pierwszego roku 40.000 zł, na koniec drugiego roku 20.000 zł, na koniec trzeciego roku X. Ile powinna wynosić wartość wpływów pieniężnych na koniec trzeciego roku, aby inwestycja była efektywna, jeżeli koszt pozyskania kapitału wynosi 10%.
3. Średni ważony koszt kapitału firmy wynosi 11,4 %, koszt kapitału własnego = 15%, koszt kapitału obcego przed opodatkowaniem = 10%, stopa podatku dochodowego = 40 %. Jaki jest udział kapitału obcego i własnego w źródłach finansowania?
4. Okres zapłaty należności przez odbiorcę wynosi 35 dni. Przedsiębiorstwo udziela rabatu w wysokości 3% wartości towaru, jeżeli zapłata zostanie dokonana w terminie 5 dni. Ile wynosi nominalny roczny (rok = 360 dni) koszt kredytu kupieckiego udzielanego [przez to przedsiębiorstwo?
Zestaw 5
1. Przedsiębiorstwo zamierza za 3 lata zrealizować inwestycję, dla której oszacowano nakłady w kwocie 800 tys. zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, wpłacanych na rachunek bankowy z końcem każdego roku. Ile powinny wynosić te wpłaty, jeżeli środki będą gromadzone na rachunku bankowym oprocentowanym 20% w skali rocznej?
2. Firma X miała współczynnik podwyższonej płynności = 1,4, współczynnik bieżącej płynności = 3, współczynnik rotacji zapasów = 6, całkowite aktywa bieżące = 810 tys. zł, gotówkę = 120 tys. zł. Jakie były przychody ze sprzedaży oraz cykl rotacji należności w dniach?
3. Wartość rocznych (rok=360dni) zakupów towarów i usług dokonywanych przez przedsiębiorstwo wynosi 5,76 mln zł. Okres odroczenia płatności wynosi 30 dni. Jak zmieni się kwota przeciętnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, jeżeli wartość rocznych zakupów wzrośnie do 8,64 mln zł, a okres odroczenia płatności zostanie skrócony do 25 dni?
4. Ponosząc nakłady inwestycyjne w kwocie 300.000 zł uzyskamy następujące wpływy pieniężne netto: na koniec 1 roku 100.000 zł, na koniec drugiego roku 200.000 zł. Ile powinna wynieść wartość wpływów pieniężnych na koniec trzeciego roku, aby inwestycja była efektywna, jeżeli koszt pozyskania kapitału wynosi 10%.
Zestaw 6
1. Zaciągnięto kredyt 100 tys. zł. Kredyt będzie spłacany w ciągu jednego roku, a spłaty kredytu zawierające ratę kapitałową i odsetki będą równe i płatne na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie kredytu wynosi 36% w skali roku. Jaka będzie suma zapłaconych odsetek?
2. Ile wynosi koszt kapitału obcego przed opodatkowaniem, jeżeli udział kapitału obcego w pasywach = 40%, koszt kapitału własnego = 20% stopa podatku dochodowego = 40% średni ważony koszt kapitału = 16,8%.
3. Ponosząc nakłady inwestycyjne 50 tys. zł uzyskamy następujące wpływy pieniężne netto: na koniec pierwszego roku 40 tys. zł, drugiego 20 tys. zł, trzeciego X zł. Ile wyniesie X jeżeli wartość bieżąca netto tej inwestycji = 10,41 tys. zł, a koszt pozyskania kapitału = 10%.
4. Inwestor zamierza kupić akcje i trzymać je przez jeden rok. Po upływie roku spodziewa się otrzymać 1,50 zł dywidendy i 25 zł ze sprzedaży akcji. Jaka jest maksymalna cena, którą zapłaciłby teraz, jeżeli w ciągu roku chciałby zarobić 20%.


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Sob 11:49, 14 Mar 2009, w całości zmieniany 1 raz
Pią 15:48, 16 Sty 2009
GośćPost
1) Wiedząc, że: cykl konwersji należności w okresie wyjściowym wynosi 20 dni, roczne przychody ze sprzedaży (rok = 360 dni) wynoszą 225 000 zł, obliczyć przeciętny stan należności w okresie wyjściowym oraz ustalić zmiany tego stanu w okresie planowym, jeżeli przychody ze sprzedaży wzrosną o 5%, a cykl konwersji należności zostanie skrócony o 20%.
2) Jeżeli z zainwestowanej kwoty 200 min zł uzyskamy wpływy pieniężne netto w 1 roku 50 min zł, w 2 roku 100 mln zł, w 3 roku 100 mln zł, to: ile wyniesie bieżąca wartość kapitałowa netto tej inwestycji przy wymaganej stopie zwrotu 20% rocznie? Ile wyniesie okres zwrotu nakładów inwestycyjnych? Czy to przedsięwzięcie będzie opłacalne?
3) Przedsiębiorstwo zamierza za 3 lata zrealizować inwestycję sfinansowana ze środków własnych, pochodzących z corocznych odpisów z zysku netto. Ile powinny wynosić odpisy z zysku, jeżeli środki te będą gromadzone na rachunku bankowym oprocentowanym 20% w skali rocznej?
4) Jeżeli kwota aktywów ogółem wynosi 5 mln zł, wartość wskaźnika zobowiązania ogółem/aktywa ogółem = 37.5%, to ile wyniesie wartość kapitału własnego?
5) Inwestycja wymaga poniesienia nakładów w kwocie 5000 zł, Przewidywane wpływy pieniężne netto wyniosą: w pierwszym roku eksploatacji 2800 zł, w drugim roku eksploatacji 3600 zł. Obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu oraz zmodyfikowana wewnętrzna stopę zwrotu. Czy ta inwestycja będzie efektywna, jeżeli koszt kapitału wynosi 20%?
6) Koszt kapitału własnego spółki wynosi 10%. Dług spółki jest oprocentowany stopą 15% rocznie. Spółka płaci podatek dochodowy według stopy 40%. Relacja dług/kapitał własny = 1/7. Jaki jest średni ważony koszt kapitału spółki po opodatkowaniu?
7) Projekt A wymaga poniesienia nakładów 500, a wpływy w kwocie 120 rocznie uzyskiwane przez 7 lat Projekt B wymaga poniesienia nakładów 5000, a wpływy w kwocie 1350 rocznie będą uzyskiwane przez 5 lat Koszt kapitału da obydwóch wariantów jest taki sam i wynosi 10%. Który wariant jest efektywniejszy?
Cool Firma rozpatruje dwa wzajemnie wykluczające się projekty. Każdy projekt kosztuje 6750 zł i ma okres eksploatacji 3 lata. Roczne wpływy środków pieniężnych netto oraz rozkłady ich prawdopodobieństwa podano poniżej:
Projekt A Projekt B
prawdopodobieństwo przepływy prawdopodobieństwo przepływy
0,2 6000 0,2 0
0,6 6750 0,6 6750
0,2 7500 0,2 18000
Z którym projektem związane jest większe ryzyko?
9) Obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu wiedząc, że:
- suma zdyskontowanych wpływów przy stopie równej 9% wynosi 12150 zł, zaś przy stopie równej 11% suma ta wynosi 11825 zł.,
- poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 12.000 zł.
10) Struktura kapitału w przedsiębiorstwach X i Y przedstawia się następująco:
przeds X przeds.Y
Dług 50.000 zł 100.000 zł
Kapitał akcyjny 100.000 zł 50.000 zł
liczba akcji 10.000 szt . 5.000 szt
Obliczyć średni ważony koszt kapitału dla każdego przedsiębiorstwa wiedząc, ze:
• stopa podatku dochodowego = 40% *
• stopa oprocentowania długu przed opodatkowaniem = 10%
• koszt kapitału akcyjnego = 15%
9) Inwestycja wymaga nakładów w kwocie 5000 zł. Przewidywane wpływy pieniężne netto wyniosą: w pierwszym roku eksploatacji 2800 zł, w drugim roku eksploatacji 3600 zł. Obliczyć zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu. Czy ta inwestycja będzie efektywna jeżeli koszt kapitału wynosi 20%?
10) W przedsiębiorstwie rozważa się 2 warianty inwestycyjne, z których tylko jeden może być zrealizowany. Każdy wariant wymaga poniesienia nakładu początkowego w kwocie 640 tys. złotych. Wpływy pieniężne netto uzyskane będą w ciągu 3 lat i będą rozłożone następująco:
wariant A: 1 rok 250 tys. 2rok 350 tyś. 3 rok 400 tys
wariant B: 1 rok 350 tys. 2rok 200 tys. 3 rok 450 tyś.
Nakłady zostaną w 100% sfinansowane kredytem obliczony wg stopy = 20% w skali rocznej. Spółka płaci podatek dochodowy obliczany wg stopy = 32%. Który wariant należy zaakceptować i dlaczego.
Pią 15:54, 16 Sty 2009
GośćPost
a ja mam jeszcze inne Razz
1. Na rachunku funduszu celowego zamierza się zgromadzić po 3 latach, kwotę 30 tys. zł, przy rocznym oprocentowaniu rachunku 2%. Jaką kwotę należy corocznie wpłacać na rachunek?

2. Inwestycja wymaga poniesienia nakładów w kwocie 1000 zł. Przewidywane wpływy pieniężne netto wyniosą: w pierwszym roku eksploatacji 500 zł, w drugim roku eksploatacji 600 zł. Obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu. Ile powinien wynosić koszt kapitału, aby ta inwestycja była efektywna?

3. Przedsiębiorstwo wytwarza wyroby, których jednostkowa cena wynosi 35 zł. Koszty stałe ogółem wynoszą 400 tys. zł, a próg rentowności jest równy 20000 sztuk. Obliczyć jednostkowy koszt zmienny.
Ile sztuk wyrobu należy wyprodukować, aby zysk operacyjny wyniósł 40.000 zł?

4. Następujące dane opisują zapasy spółki:
- roczne zużycie części wynosi 338.000 sztuk - koszt zakupu dotyczący jednego zamówienia wynosi 48 zł - jednostkowy koszt magazynowania wynosi 1,20 zł Na podstawie powyższych danych obliczyć: optymalną wielkość zamówienia, ilość zamówień oraz całkowite koszty zapasów przy optymalnej wielkości zamówienia
[/img]
Pią 19:16, 16 Sty 2009
kaRolka
AdministratorDołączył: 16 Paź 2006
Posty: 488
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Trzebinia

Post
to ja dorzuce..

1.Kredyt spłacany jest w 10 miesiçcznych platnościach wynoszących 500 zł
przy miesięcznym oprocentowaniu 2%. lie wynosi kwota kredytu i łączne odsetki?

2.Obliczyć przeciętny, ważony koszt kapitatu firmy po opodatkowaniu
według następujapych danych:
kapitał własny firmy wynosi 2,8 mm zł, a obcy 1,2 mm zł. Koszt kapitatu
własnego wynosi 30% rocznie,
odsetki płacone od kapitałów obcych wynoszą 20%, zaś stopa podatku
dochodowego 20%.

3.Ponosząc nakłady inwestycyjne w kwocie 50.000 zi uzyskamy następujqpe
wplywy pieniężne netto:
na koniec 1 roku 10.000 zt, na koniec drugiego roku 20.000 zi, na koniec
trzeciego roku X. Ile powinna
wynosić wartość wplywow pieniężnych na koniec trzeciego roku, aby
inwestycja była efektywna, jeżeli
koszt pozyskania kapitatu wynosi 10%.

4.Wybrane informacje o spółce X:
środki pieniężne = 200, roczna sprzedaż netto = 2000, roczny zysk = 30,
wskaźnik podwyższonej plynności =1,2, wskaźnik biezqcej płynności = 3, wskaźnik rotacji
należności = 72 dni, stopa zyskowności kapitaki własnego = 12%. Na podstawie powyższych danych
obliczyć zobowiązania krótkoterminowe, należności, zapasy i kapitał własny

5. 4- letnia obligacja dyskontowa jest emitowana po kursie 87 %. Jest ona również oprocentowana stopą 3 %. Ile wynosi przeciętna roczna stopa zwrotu z inwestycji w tą obligację ?

6. Inwestor lokujący jednorazowo kapitał w funduszu inwestycyjnym pragnie otrzymywać z tego tytułu wypłaty po 3500 zł na końcu kolejnych 20 lat. Jaką kwotę musi on ulokować na początku pierwszego roku, aby przy rocznej stopie zwrotu w wysokości 10 % oraz stopie podatku dochodowego 20 % było to możliwe ?

7. Kredytobiorca zaciąga kredyt w kwocie 500000 zł na okres 8 lat. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 12 %. Kredyt będzie spłacany metodą annuitetową w ratach płatnych na końcu kolejnych kwartałów bez okresu karencji. Obliczyc wartość raty annuitetowej. (rata annuitetowa to jest rata równa)

8. Firma zamierza zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 mln na 5 lat oprocentowanie na 5 % a skali roku. Spłacana co rocznie na równych ratach obejmując odsetki i ratę kapitałową. Jaki ułamek płatności dokonanej przy końcu 2 roku będzie stanowić spłatę kapitału??


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez kaRolka dnia Pią 19:29, 16 Sty 2009, w całości zmieniany 1 raz
Pią 19:28, 16 Sty 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
qrwa marnie to widze
Pią 19:34, 16 Sty 2009
GośćPost
1. Efektywna, roczna stopa oprocentowania lokaty przy kapitalizacji półrocznej wynosi 32,25%. Ile wynosi roczna stopa nominalna?
2. Dane dla firmy A są następujące: aktywa = 30 mln, zysk operacyjny = 3 min, długlaktywa = 30%, odsetki = 12%, stopa podatku dochodowego = 40%
Na podstawie powyższych danych obliczyć ryskowność netto kapitału własnego firmy i skomentować wynik.
3. Firma rozpoczyna działainość z zapasem 100 sztuk podzespołów. Po wyczerpaniu zapasu jest on co miesiąc odnawiany w tej samej ilości. Koszt magazynowania 1 sztuki wynosi 10 zł rocznie, a koszty dotyczące jednego zamówienia wynoszą 120 zł. Czy ta firma racjonalnie gospodaruje zapasami?
4. Projekt inwestycyjny charakteryzuje się następującymi danymi w wartościach nominalnych: Nakłady = 200 Wplywy pienięźne netto w roku 1 = 150, w roku 2 = 100, w roku 3 = 50
Oczekiwana stopa inflacji wynosi 20% rocznie dla każdego roku prognozy, a realny koszt kapitału wynosi 5%. Cry ten projekt inwestycyjny jest efektywny?
1. Przedsiębiorstwo zamierza w ciagu 2 lat zgromadzić na rachunku funduszu cełowego kwotę 200 tys. zł, przy oferewanym przez bank oprocentowaniu wynoszą,cym 20% rocznie. Jaka kwotę należy utokować w banku?
2. Stopa zyskowności aktywów ~,vynosi 12,5%. Wartość wskaźnika zobowiazania ogółeml aktywa ogćdem wynosi 37,5%. Ile wyncsi stopa zyskowności kapitału własnega?
3. Całkowita sprzedaż roczna frmy wynosi 900.000 zł. Dziesiątego dnia firma uzyskuje 40% wptywów ze sprzedaży, a 60% wpływów po 40 dniach od dokonania sprzedaźy. Jaka jest przeciętna wartość należności i ile dni wynosi średni cykf ich rotacji?
4. Ile powinny wynosić równe roczr~e wpływy pieniężne netto, aby inwestycja była efektywna, jeżeli nakłady = 1500, koszt kapitału = 10%, a okres eksploatacji = 3 iata
Pią 19:35, 16 Sty 2009
kaRolka
AdministratorDołączył: 16 Paź 2006
Posty: 488
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Trzebinia

Post
matko tu juz są 54 zadania ...


Post został pochwalony 0 razy
Pią 19:42, 16 Sty 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
mało mało mało.... siet oszaleje....
Pią 22:57, 23 Sty 2009
GośćPost
qrwa moze da sie rozwiazac polowe z nasza wiedza qrwa
Sob 16:46, 24 Sty 2009
Wakabajash
Dołączył: 16 Paź 2006
Posty: 107
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

Post
[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Wakabajash dnia Nie 16:11, 25 Sty 2009, w całości zmieniany 2 razy
Nie 11:44, 25 Sty 2009 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin