Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
Prawo Traktatów - Drugie wydanie
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
Prawo Traktatów - Drugie wydanie
Autor Wiadomość
Aaron_86
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 110
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: KrK

Post Prawo Traktatów - Drugie wydanie
Na waszą odpowiedzialność zamieszczam moje i mojej koleżanki z
Amerykanistyki opracowanie pytań z Testów z Prawa Traktatów.
wg mnie większość, i to całkiem spora jest dobrze.


Kasia B.

ZESTAW 1
1. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku:
a). jest dokumentem kodyfikującym
b). nie jest w Polsce obowiązująca
c). inne rozwiązanie

2. Wejście w życie umowy międzynar. w konwencji wiedeńskiej:
a). jednoznacznie uregulowane i wchodzi ona w życie w dniu wskazanym w tej konwencji
b). jest uzależnione od postanowień Konstytucji w poszczególnych państwach zawierających umowę
c). nie jest jednoznacznie uregulowane i konwencja wiedeńska w zasadzie odsyła do samej umowy

3. Umowa międzynar. nieważna:
a). inne rozwiązanie
b). kiedyś była ważna
c). nigdy nie była ważna

4. Klauzula rewizyjna:
a). mówi o sposobie zmiany tekstu umowy międzynar.
b). mówi o sposobie kontaktu z depozytariuszem umowy i podaje kody do tego celu
c). mówi o stosunku umowy międzynar. do innych umów międzynar.

5. Jeden z poniższych zestawów działów prawa międzynar. został w całości skodyfikowany:
a). Prawo morza. Prawo konsularne. Prawo traktatów
b). Prawo morza. Prawo dyplomatyczne. Odpowiedzialność państwa
c). Prawo morza. Prawo wód śródlądowych. Prawo obywatelskie

6. Dwa państwa zawarły umowę międzynar., ale nie dokonały jej rejestracji w Sekretariacie ONZ. W wyniku sporu pomiędzy nimi dochodzi do procesu przed MTS. Oba państwa jako argument na swoją stronę przedstawiają właśnie tę niezarejestrowaną umowę:
a). potrzebna jest decyzja RB ONZ na wniosek stron umowy
b). MTS weźmie ją pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu
c). MTS nie weźmie jej pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu

7. Umowa międzynar. między państwem A i państwem B zobowiązała państwo C do określonego zachowania się:
a). taka umowa nigdy nie może się zdarzyć
b). inne rozwiązanie
c). taka umowa może się zdarzyć pod pewnymi warunkami

8. Absolwent po bardzo dobrze zdanym egzaminie z prawa traktatów (pilnie chodzi też na wykłady) trafia do pracy w archiwum traktatowym ONZ. Archiwum to gromadzi zarówno traktaty wielostronne i dwustronne. Stwierdza, że wiele traktatów zawartych przez państwo „A” nie jest w tym archiwum zarejestrowanych:
a). inne rozwiązanie
b). dlatego nie są one ważne
c). fakt ten nie ma znaczenia przy ocenie ich ważności

9. Przyjęcie zobowiązań z tytułu umowy międzynar. zawartej uprzednio przez państwo, które swą suwerennością obejmowało tereny nowo powstałego państwa to:
a). secesja
b). procesja
c). sukcesja
d). akcesja
e). eksmisja
f). tantum verde

10. Zasadnicza zmiana okoliczności jako powód wygaśnięcia umowy międzynar.:
a). nie może dot. umów stanowiących granice państwa
b). może dotyczyć każdej umowy
c). nie może dotyczyć umów wielostronnych kodyfikujących

11. Polska praktyka traktatowa (traktaty wielostronne) początkujemy:
a). od 1918 roku
b). od 1772 roku
c). od 1945 roku

12. Państwo A przystępując do umowy wielostronnej, funkcjonującej już kilkanaście lat, zgłosiło sprzeciw do określonego jej artykułu. Jak mogą się zachować państwa, które umowę już wykonały?
a). mogą złożyć sprzeciw
b). nie mogą złożyć sprzeciwu
c). inne rozwiązanie

13. Do Karty Narodów Zjednoczonych złożono przy jej podpisywaniu:
a). inne rozwiązanie
b) 10 sprzeciwów
c). 16 sprzeciwów

14. Z racji pełnienia określonych funkcji w państwie:
a). ściśle określone osoby bez przedkładania specjalnych pełnomocnictw mogą podpisywać umowy międzynar.
b). bez pełnomocnictw nikt nie może podpisywać umów międzynar.
c). inne rozwiązanie

15. Rozporządzenie RM w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynar. z dnia 28 sierpnia 2000 roku mówiąc o ogłoszeniu umowy międzynarodowej mówi, że czynność ta obejmuje (wskaż prawidłowy tekst):
a). tekst dokumentu ratyfikującego, polski tekst umowy przynajmniej w dwu językach, w którym umowę sporządzono, oświadczenie rządowe o sposobie ogłoszenia
b). tekst dokumentu ratyfikującego, polski tekst umowy, tekst umowy przynajmniej w trzech językach, w którym umowę sporządzono, oświadczenie rządowe o pełnomocnikach stron
c). tekst dokumentu ratyfikującego, polski tekst umowy, tekst umowy przynajmniej w jednym z języków, w którym umowę sporządzono, oświadczenie rządowe o ...obowiązującej umowy


16. Prawo do zawierania umów międzynarodowych:
a). nigdy nie był atrybutem państwowości
b). obecnie jest jedynym atrybutem państwowości
c). jest jednym z atrybutów państwowości

17. Są umowy międzynar. zawierane między państwami, ale skierowane do jednostki i ona z tytułu takiej umowy może odwoływać się do organu ponadnarodowego. Umowy takie zawierane są w ramach:
a). międzynarodowej ochrony praw człowieka
b). ochrony grup etnicznych w ich dążeniu do usamodzielnienia się i powołania nowego państwa
c). prawa dyplomatycznego i konsularnego, mówią o opiece dyplomatycznej

18. Normy „egna onunes”
a). dotyczą wszystkich i przez wszystkich mają być przestrzegane
b). dotyczą umów w związku z prawem morza
c). dotyczą osób cywilnych zamieszanych w „teatr wojny”

19. Umowa międzynarodowa dla swej ważności:
a). może być zawarta w formie ustnej
b). musi być zarejestrowana
c). musi być sporządzona na piśmie

20. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów obowiązuje:
a). inne rozwiązanie
b). członków ONZ
c). państwa

21. Treść umowy międzynarodowej może by7ć:
a). inne rozwiązanie
b). zupełnie dowolna
c). nie może być dowolna

22. Wstęp do umowy międzynarodowej wskazuje:
a). na jej treść
b). na jej sposób wejścia w życie
c). inne rozwiązanie

23. Do czasu wejścia w życie konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w zakresie tworzenia umów międzynar.:
a). obowiązywały dwustronne porozumienia
b). obowiązywały regionalne porozumienia
c). obowiązywał zwyczaj


24. Państw A i państwo B wprowadziły w życie konwencję wiedeńską o prawie traktatów. Podczas rozmów dwustronnych postanowiły jednak stworzyć zobowiązanie międzynar. pomiędzy sobą, które nie stosuje rygorów tej konwencji:
a). mogły tak zrobić
b). nie mogły tak zrobić
c). inne rozwiązanie

25. Państwo A nie podpisało konwencji wiedeńskiej i zawiera umowę międzynar. z państwem B, które tę konwencję podpisało. W tej sytuacji:
a). rygory tej konwencji mogą być stosowane
b). rygory tej konwencji w żadnym przypadku nie mogą być stosowane
c). rygory tej konwencji mogą być stosowane za zgodą RB ONZ

26. Państwa zawarły między sobą umowę międzynar. regulującą jedną ze sfer ich wzajemnej współpracy. Ponieważ co do wykonania tej umowy oba mają zastrzeżenia chcą się zwrócić do MTS o rozstrzygnięcie sprawy. Oba też chcą aby MTS zastosował nie prawo jak źródło rozstrzygnięcia, ale zasady słuszności. Czy jest to możliwe?
a). tak
b). nie
c). inne rozwiązanie

29. W ramach umów międzynar. można między nimi wyznaczyć hierarchię. Na samym „szczycie” będzie:
a). Karta NZ
b). Konstytucji państwa
c). Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

30. Przepisy polskie o umowach międzynar. reguluje też problem ogłaszania umów międzynar. mówiąc, że powinny być ogłoszone „niezwłocznie” co oznacza, że powinny być ogłoszone:
a). nie wiadomo kiedy
b). do roku
c). do miesiąca

31. Art. 30 ust. 1 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów to tekst następującej treści: „Z zastrzeżeniem art. 103 Karty NZ, prawa i obowiązki państw będących stronami kolejnych traktatów dotyczących tego samego przedmiotu będą określane zgodnie z poniższymi ustępami”. Odniesienie do art. 103 Karty NZ dotyczy:
a). pierwszeństwa stosowania Karty NZ przed innymi zobowiązaniami
b). pierwszeństwa stosowania innych zobowiązań przed zobowiązaniami Karty NZ
c). konieczności rozstrzygania sporów wyłącznie przed MTS

32. Interpretacja autentyczna umowy międzynar. to:
a). to interpretacja dokonana przez te same państwa, które umowę spisały
b). to interpretacja dokonana przez ten sam organ wewnętrzny państwa, który nadzorował sporządzanie umowy
c). takiej interpretacji nie ma


33. Wedle krakowskiej szkoły prawa międzynar. umowa międzynar. dzieli się zazwyczaj na:
a). pięć części
b). cztery części
c). trzy części

34. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów:
a). nic nie mówi o zewnętrznej formie umowy międzynar.
b). precyzyjnie określa zewnętrzną formę umowy międzynar.
c). odsyła w tej sprawie do innego dokumentu

_________________


PRAWO TRAKTATÓW


1.Oprócz państw konwencję wiedeńską o prawie traktatów mogą:

a) stosować inne podmioty;
b) nie mogą być stosowane przez inne podmioty;
c) inne rozwiązanie;

2. Umowa międzynarodowa zawarta za czasów Ligi Narodów:

a) inne rozwiązanie;
b) nie może być nadal ważna;
c) może być nadal ważna;

3. Umowa międzynarodowa składa się z różnych części. Elementem najbardziej rozbudowanej umowy międzynarodowej może być:

a) Rebus sic stantibus;
b) Tantum verde;
c) Preambuła;
d) Sursum corda;
e) Carpe diem;
f) Loco citato ;
g) Opus citatum ;
h) Ibidem ;
i) Gloria victis;

4. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów do której przystąpiło blisko 100 państw:

a) jest umową kodyfikującą;
b) nie jest umową kodyfikującą;
c) inne rozwiązanie;

5. Sprzeciw do zastrzeżenia do umowy międzynarodowej:

a) inne rozwiązanie;
b) może być złożony w każdym czasie;
c) nigdy nie może być złożony;

6. Depozytariuszem umowy międzynarodowej wielostronnej mogą być:

a) rządy państw i organizacje międzynarodowe;
b) tylko organizacje międzynarodowe;
c) tylko Sekretariat ONZ;7. Zawieranie i związanie się umową międzynarodową:


a) nigdzie nie jest uregulowane;
b) to są pojęcia tożsame;
c) nie jest to ten sam instrument;

8. Państwa zawierające umowę międzynarodową w sprawie pomocy w przypadku siły wyższej ( pożar, powódź ) w ustalaniu jej treści:

a) inne rozwiązanie;
b) mają pełną dowolność;
c) nie mają pełnej dowolności;

9. Ratyfikacja umowy międzynarodowej jest instrumentem prawnym stosowanym:

a) była stosowana przez Ligę Narodów przy rejestrowaniu umowy międzynarodowej;
b) przez ONZ przy rejestrowaniu umowy międzynarodowej w archiwum traktatowym;
c) przez państwa przy procedurze wprowadzania w życie umowy międzynarodowej;

10. Umowa międzynarodowa, która nie jest zarejestrowana w Sekretariacie ONZ:

a) inne rozwiązanie;
b) nie jest ważna;
c) jest ważna;
d) nie może być takiej sytuacji;
e) może być tylko warunkowo stosowana;
f) nikt nie rejestruje umów w ONZ;

11. Zgoda na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej w RP udziela:

a) Prezes RM na wniosek ministra kierującego działem administracji państwowej;
b) Prezydent na wniosek Prezesa RM;
c) Prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych;

12. Umowa międzynarodowa dla swej ważności w RP:

a) inne rozwiązanie;
b) musi być wpisana do rejestru ONZ;
c) musi być podpisana przez Premiera RP;
13. Czy państwo może w stosunkach międzynarodowych zobowiązać się do określonego zachowania się poprzez inny dokument niż umowa międzynarodowa:

a) może;
b) nie może;
c) mogło w okresie 1918-1939;

14. Karta Narodów Zjednoczonych:

a) jest umową międzynarodową;
b) nie jest umową międzynarodową;
c) inne rozwiązanie;

15. Wstęp do umowy międzynarodowej:

a) wskazuje na okoliczności jej zawarcia;
b) nie wskazuje na okoliczności jej zawarcia;
c) wskazuje na zastosowanie „tantum verde”;

16. Klauzula rewizyjna w umowie międzynarodowej:

a) określa w jaki sposób zmienić tekst umowy;
b) określa w jaki sposób odwołać się od umowy do Sądu;
c) wskazuje w jaki sposób jednostka może złożyć rewizję od tej umowy;

17. Nowo powstałe państwo ( dawniej kolonia ) może poprzednio obowiązujące umowy międzynarodowe na tym terenie:

a) przejąć w całości;
b) nigdy nie może przejąć w całości;
c) może przejąć tylko umowy z ostatnich 10 lat;

18. Zerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych:

a) nie ma wpływu na obowiązywanie umów międzynarodowych;
b) inne rozwiązanie;
c) ma wpływ na obowiązywanie umów międzynarodowych;

19. Jeden z poniższych tekstów konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów jest prawdziwy:

a) „Traktat nie tworzy obowiązków dla państwa trzeciego bez jego zgody”;
b) „Traktat nie tworzy obowiązków ani praw dla państwa trzeciego bez zgody RB ONZ”;
c) „Traktat nie tworzy obowiązków ani praw dla państwa trzeciego bez jego zgody”;


20. Umowa międzynarodowa poprawnie zawarta, ale nie zarejestrowana w Sekretariacie ONZ:

a) jest ważna;
b) nie jest ważna;
c) nie jest ważna do czasu jej zarejestrowania;

21.Jan Kowalski otrzymał pełnomocnictwo do podpisania umowy międzynarodowej. Nigdy nie był urzędnikiem MSZ, ani pracownikiem innego ministerstwa natomiast zdał na piątkę egzamin z prawa traktatów:

a) może dostać pełnomocnictwo do podpisania umowy i będzie to postępowanie zgodne z prawem;
b) nie może dostać pełnomocnictwa, ponieważ oprócz dobrze zdanego egzaminu musi dostać stosowną rekomendację a tej nie miał;
c) może dostać pełnomocnictwo, ale wcześniej musi zostać zatrudniony w MSZ;

22. Pomiędzy państwami powstał spór co do interpretacji umowy międzynarodowej. Jedno państwo zamierza oddać sprawę do MTS, drugie na to się nie godzi powołując się na brak klauzuli sądowej właśnie w tej umowie:

a) inne rozwiązanie;
b) MTS będzie mógł sprawę rozstrzygnąć;
c) MTS nie będzie mógł sprawy rozstrzygać;

23. Sąd jednego z państw dokonał interpretacji umowy międzynarodowej:

a) jest ona obowiązująca we wszystkich państwach;
b) jest ona obowiązująca w niektórych państwach;
c) inne rozwiązanie;

24. „Pacta sunt servanda” oznacza:

a) każdy będący w mocy traktat wiąże jego strony i powinien być wykonany w dobrej wierze;
b) każdy traktat będący w mocy i zarejestrowany w ONZ powinien być wykonywany w dobrej wierze;
c) każdy traktat będący w mocy i zarejestrowany w RB ONZ powinien być wykonywany w dobrej wierze;

25. Traktat międzynarodowy podpisała Wielka Brytania bez jakichkolwiek zastrzeżeń i deklaracji:

a) oznacza to automatycznie, że obowiązuje on na terytoriach zamorskich;
b) oznacza to automatycznie, że nie obowiązuje on na terytoriach zamorskich;
c) oznacza to automatycznie, że obowiązuje on na terytoriach zamorskich po pewnym czasie;

26. Państwo A jest związane następującymi umowami międzynarodowymi: Kartą NZ, umową o przystąpieniu do wspólnoty państw, umową o przyjaznych stosunkach z państwem nie należącym do wspólnoty. Hierarchia źródeł, w tym państwie, w tym przypadku będzie wyglądała w następujący sposób:

a) I. Karta NZ;
II. umowa o przystąpieniu;
III. umowa o przyjaznych stosunkach:

b) I. umowa o przystąpieniu;
II. Karta NZ;
III. umowa o przyjaznych stosunkach;

c) I. umowa o przyjaznych stosunkach;
II. Umowa o przystąpieniu;
III. Karta NZ;


27. Treść umowy międzynarodowej zawarta pomiędzy państwami, które nie mają między sobą nawiązanych stosunków dyplomatycznych:

a) inne rozwiązanie;
b) może być zupełnie dowolna;
c) nie może być dowolna;

28. Podział umów międzynarodowych na te które są dwustronne i na te które są wielostronne:

a) odnosi się do ilości stron na których zostały spisane;
b) odnosi się do ilości stron na których zostały spisane i nie dotyczy tych które są spisane na jeden stronie;
c) inne rozwiązanie;

29. W Monitorze Polskim ogłaszane są umowy międzynarodowe:

a) ratyfikowane przez Prezesa Rady Ministrów;
b) ratyfikowane z rocznym opóźnieniem;
c) inne niż ratyfikowane;

30. Zawarcie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami następuje:

a) automatycznie po zawarciu 10 umów międzynarodowych między tymi państwami;
b) na życzenie państw po zawarciu już pięciu umów międzynarodowych;
c) inne rozwiązanie.


31. Umowa międzynarodowa zamknięta to:

a) taka do której mogą przystąpić tylko państwa sygnatariusze Karty ONZ;
b) taka, której oryginał zostaję zamknięty po podpisaniu przez państwa sygnatariuszy;
c) inne rozwiązanie;

32. Jeden z poniższych dokumentów jest umową międzynarodową:

a) Statut Rady Europy; chyba
b) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
c) Akt końcowy KBWE;

33. Konwencja wiedeńska z 1963 roku o nawiązaniu stosunków konsularnych pomiędzy organizacjami międzynarodowymi międzyrządowymi jest dokumentem na podstawie którego jej sygnatariusze:

a) nie ma takiej konwencji;
b) nie nawiązują stosunków konsularnych;
c) nawiązują stosunki konsularne;34. Zwyczaj w opracowywaniu umowy międzynarodowej:

a) od powstania konwencji wiedeńskiej dalej może mieć zastosowanie;
b) od powstania konwencji o prawie traktatów nie ma zastosowania; (skłaniamy się ku tej)
c) inne rozwiązanie;

35. Przedstawiciel USA z należytym pełnomocnictwem popisał umowę międzynarodową. W trakcie procesu jej akceptacji przed Kongresem umowa ta nie uzyskała wymaganej większości głosów:

a) nie może być stosowana prowizorycznie;
b) może być stosowana prowizorycznie;
c) inne rozwiązanie;

36. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku:

a) jest w Polsce obowiązująca;
b) nie jest w Polsce obowiązująca;
c) inne rozwiązanie;


37. Wejście w życie umowy międzynarodowej jest w konwencji wiedeńskiej:

a) nie jest jednoznacznie uregulowane i konwencja wiedeńska w zasadzie odsyła do samej umowy;
b) jest uzależnione od postanowień Konstytucji w poszczególnych państwach zawierających umowę;
c) jednoznacznie uregulowane i wchodzi ona w życie w czasie wskazanym w tej konwencji;

38. Umowa międzynarodowa uznana za nieważną:

a) nigdy nie była ważna;
b) kiedyś była ważna;
c) inne rozwiązanie;

39. Umowa międzynarodowa uznana za wygasłą:

a) inne rozwiązanie;
b) kiedyś była ważna;
c) nigdy nie była ważna;

40. Klauzula prolongacyjna:

a) mówi o stosunku umowy międzynarodowej do innych umów międzynarodowych;
b) mówi o sposobie kontaktu z depozytariuszem umowy i podaje kody do tego celu;
c) mówi o sposobie…podtrzymywania..ważności umów międzynarodowych;

41. Jednym z działów prawa międzynarodowego publicznego, który nie został skodyfikowany:

a) prawo konsularne;
b) prawo mórz i oceanów;
c) odpowiedzialność przewidziana w prawie międzynarodowym publicznym;

42. Rozwiązanie umowy międzynarodowej w przypadku gdy nie zawiera ona w swej treści odpowiedniej do tego celu klauzuli:

a) jest możliwe;
b) inne rozwiązanie;
c) nie jest możliwe;

43. Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej jest instrumentem stosowanym przez państwa przy zawieraniu umów:

a) wielostronnych;
b) dwustronnych;
c) dwustronnych i wielostronnych;

44. Do Karty Narodów Zjednoczonych złożono przy jej podpisaniu:

a) inne rozwiązanie;
b) 107 zastrzeżeń;
c) 56 zastrzeżeń;

45. Z racji pełnienia określonych funkcji w państwie:

a) inne rozwiązanie;
b) bez pełnomocnictw nikt nie może podpisywać umów międzynarodowych;
c) ściśle określone osoby bez przedkładania specjalnych pełnomocnictw mogą podpisywać umowy międzynarodowe;

46. Wymiana listów dyplomatycznych:

a) może być potraktowana jako zawarcie umowy międzynarodowej w państwach anglosaskich;
b) nie może być potraktowana jako zawarcie umowy międzynarodowej;
c) może być potraktowana jako zawarcie umowy międzynarodowej; ??

47. Konwencja wiedeńska o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z 1961 roku została wprowadzona w życie przez 182 państwa oznacza to, że:

a) pomiędzy tymi wszystkimi państwami zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne;
b) pomiędzy tymi wszystkimi państwami będą nawiązane stosunki dyplomatyczne;
c) pomiędzy tymi wszystkimi państwami nie zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne;

48. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych z dnia 28 sierpnia 2000 roku mówiąc o ogłoszeniu umowy międzynarodowej mówi, że czynność ta obejmuje:

a) tekst dokumentu ratyfikacyjnego , polski tekst umowy, tekst umowy w przynajmniej jednym języków w którym umowę sporządzono, oświadczenie rządowe o mocy obowiązującej umowy;
b) tekst dokumentu ratyfikacyjnego, polski tekst umowy, tekst umowy przynajmniej w trzech językach obcych w których umowę sporządzono, oświadczenie rządowe o pełnomocnikach stron;
c) tekst dokumentu ratyfikacyjnego…………………………..

49. Prawo do zawierania umów międzynarodowych:

a) jest jednym z atrybutów państwowości;
b) obecnie jest jedynym atrybutem państwowości;
c) nie jest……………….
Zerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych: inne rozwiązanie, bo może dotyczyć tych stosunków właśnie
Sprawdzić zwyczaj w opracowaniu um: od powstania konwencji nie ma zastosownia
Statut rady europy jako umowa??
Treść umowy dowolna/niedowolna
Mts może sprawe rozstrzygnąć, klauzula sądowa
Pożar nie mają pełnej dowolności


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Aaron_86 dnia Pon 22:37, 26 Sty 2009, w całości zmieniany 1 raz
Pon 19:49, 26 Sty 2009 Zobacz profil autora
Aaron_86
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 110
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: KrK

Post
shit.... Podkreślenia zniknęły....;p


Post został pochwalony 0 razy
Pon 19:51, 26 Sty 2009 Zobacz profil autora
Aaron_86
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 110
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: KrK

Post
Ok, to jest w formie pliku już dobrze, mam nadzieję że będzie chodzić..:]


[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 2 razy
Pon 19:58, 26 Sty 2009 Zobacz profil autora
Dominika
Dołączył: 26 Lis 2006
Posty: 5
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: stw

Post
czy mógłby ktoś wrzucić slajdy z ostatnich wykładów?


Post został pochwalony 0 razy
Pon 22:41, 26 Sty 2009 Zobacz profil autora
Aaron_86
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 110
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: KrK

Post
umowa m. dla swej ważności musi być sporządzona na piśmie?


Post został pochwalony 0 razy
Wto 19:42, 27 Sty 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
Wedlug tego: [link widoczny dla zalogowanych] raczej nie musi...
Wto 19:47, 27 Sty 2009
kaRolka
AdministratorDołączył: 16 Paź 2006
Posty: 488
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Trzebinia

Post
nie musi. moze byc ustna lub mieszana


Post został pochwalony 0 razy
Wto 19:51, 27 Sty 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
nie musi napewno.
Wto 21:19, 27 Sty 2009
GośćPost
powtorzyly sie jakies pytania z tych testow czy lipa? Sad
Śro 23:06, 28 Sty 2009
GośćPost
lipa
Śro 23:20, 28 Sty 2009
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin