Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
ONZ - Pytania do egzamu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
ONZ - Pytania do egzamu
Autor Wiadomość
GośćPost
[link widoczny dla zalogowanych] a mam ich jeszcze 13
Pon 18:19, 02 Lut 2009
GośćPost
[link widoczny dla zalogowanych]
Pon 18:21, 02 Lut 2009
GośćPost
eh za duzo tego Hrm
Pon 18:21, 02 Lut 2009
GośćPost
[link widoczny dla zalogowanych]
Pon 18:34, 02 Lut 2009
GośćPost
[link widoczny dla zalogowanych]


Strefy wolne od broni jądrowej.
Koncepcja stref bezatomowych pojawiła się na forum ONZ już w połowie lat 50. Obecnie funkcjonowanie stref wolnych od broni jądrowej, a także ustanawianie nowych stref znajduje się na porządku dziennym corocznych obrad Zgromadzenia Ogólnego.
Warto tu wspomnieć, że pierwszą oficjalnie złożoną propozycją ustalenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej był polski plan przedstawiony na forum Zgromadzenia Ogólnego przez ministra Adama Rapackiego. Został on jednak odrzucony przez ONZ, gdyż uznano, że jest on korzystny jedynie dla państw Układu Warszawskiego. Obecnie również podejmowano próby utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej. Głownie Białoruś przy poparciu Rosji składała składała projekty strefy wolnej od broni jądrowej, która miałby rozciągać się od Bałtyku pomorze Czarne, ale biorąc pod uwagę obecny układ geopolityczny na utworzenie takowej strefy nie ma żadnych szans.
Od 1974 roku Zgromadzenie Ogólne obraduje nad kwestią utworzenia strefy bezatomowej na Bliskim Wschodzie. ZO w kolejnych rezolucjach wzywa państwa z tego regionu do jak najszybszej realizacji propozycji ustalenia strefy. Do tego czasu państwa te powinny poddać całą swoją działalność w dziedzinie jądrowej kontroli systemu zabezpieczeń MAEA, jak również przystąpić do Układu NPT. Praktycznie adresatem zachęt do poddania się kontroli Agencji jak również przystąpienia do NTP jest jedynie Izrael, gdyż inne państwa Bliskiego wschodu są już stronami tego układu. Od 2000r Zgromadzenie Ogólne kieruje już bezpośrednie wezwania do Izraela do przystąpienia do NPT i poddania wszystkich swoich obiektów jądrowych kontroli MAEA.
Od 1997 roku w związku z inicjatywą pięciu państw poradzieckich z regionu Azji Środkowej Zgromadzenie Ogólne zajmuje się kwestią utworzenia w tym regionie strefy bezatomowej . W 2002 roku z inicjatywy ONZ zorganizowano spotkanie w Taszkiencie na którym uzgodniono projekt układu ustanawiającego strefę. Strefa ta obejmuje terytoria Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Został on podpisany przez przedstawicieli tych państw w 2006 r.

Broń chemiczna i biologiczna
Broń biologiczna i chemiczna została uznana za broń masowego rażenia w 1948 roku przez Komisję ds. Zbrojeń Konwencjonalnych działającą w ramach ONZ. Na długo przed powstaniem ONZ powstały pierwsze porozumienia dotyczące zakazu używania takiej broni. W 1925 roku Protokół Genewski, który zakazywał używania gazów trujących, duszących i podobnych, a także broni bakteriologicznej w czasie wojny. Od 1988 roku ONZ przyjmuje rezolucje dotyczące podtrzymania ważności Protokołu Genewskiego. Rezolucje te są przyjmowane są bez sprzeciwu, jednak przy zastrzeżeniach składanych przez Stany Zjednoczone i Izrael. W 1975 roku weszła w życie Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i składowania broni bakteriologicznych i toksycznych oraz o ich zniszczeniu. Konwencja ta była pierwszym traktatem rozbrojeniowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednak skuteczność tego dokumentu jest bardzo ograniczona, gdyż nie istnieje mechanizm weryfikacji jej przestrzegania. W latach 1986-1991 państwa chcąc zwiększyć efektywność konwencji uzgodniły podjecie budowy środków zaufania, które obejmowały wymianę danych i informacji w celu zapobieżenia wątpliwością co do nie przestrzegania Konwencji. Od 1991 roku negocjowano wprowadzenie prawnie wiążącego protokołu do konwencji. Jednakże próby te skończyły się niepowodzeniem z powodu odrzucenia projektu przez Stany Zjednoczone.
Dyskusje na temat różnych aspektów konwencji o zakazie broni chemicznej toczyły się również na forum genewskiej Konferencji Komitetu ds. Rozbrojenia. Negocjacje te trwały w latach 1980- 1992. Duży wpływ na ich przebieg miały informacje o użyciu broni chemicznej przez Irak w wojnie przeciwko Iranowi, a także użycia tejże broni przeciwko własnej ludności. ZO już w 1980 roku zwróciło się do Sekretarza Generalnego, aby przeprowadził dochodzenie w tej sprawie. Polecenie to było ponawiane w rezolucjach w latach 1981-1983, jak również w rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 1988 roku. RB stwierdza w niej częste używanie broni chemicznej przez Irak przeciwko Irańczykom. W 1984 roku ONZ wysłało do Iranu misję ekspertów. Stwierdzono wówczas użycie irackiej broni chemicznej w tym kraju, fakt ten potwierdziły również późniejsze dochodzenia. ONZ potępiło Irak za działania w Iranie, jednakże nie wprowadzono żadnych sankcji wobec tego kraju, mimo iż pojawiły się takie propozycje ze strony Stanów Zjednoczonych jak również Wielkiej Brytanii.
W 1997 roku weszła w życie Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej, oraz jej zniszczeni. Konwencja ta jest najdalej idącym traktatem rozbrojeniowym. Jest pierwszym porozumieniem przewidującym demilitaryzację całej kategorii broni masowego rażenia przy zachowaniu międzynarodowej kontroli.

Nowe rodzaje broni masowego rażenia.
Od wielu lat tematem debat na forum ONZ jest kwestia możliwości pojawienia się nowej broni masowego rażenia, a w szczególności broni radiologicznej. Możliwość pojawiania się nowych rodzajów broni uwzględniła Komisja ds. Zbrojeń Konwencjonalnych w 1948 roku. Zdefiniowano wówczas broń masowego rażenia jako: wybuchowe bronie atomowe, bronie zawierające materiał radioaktywny, śmiercionośne bronie chemiczne i biologiczne i wszelkie bronie wytworzone w przyszłości, które mają cech porównywalne co do skutków niszczących z bombą atomową, lub innymi wyżej wymienionymi broniami.
W 1978 roku odbyła się I Specjalna Sesja Rozbrojeniowa ZO, która w swym Dokumencie Końcowym postulowała o zawarcie konwencji o zakazie prowadzenia badań, składowania, produkcji i użycia broni radiologicznej. Jednakże w związku z dużymi rozbieżnościami co do zakresu, a także samej definicji broni radiologicznej nie udało się uzyskać porozumienia w tej kwestii. W następnych latach problem ten został odłożony. Zajęto się nim ponownie po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Powrót do rozważań nad problemem broni radiologicznej był spowodowany obawą przed użyciem przez terrorystów tzw. brudnej bomby. W 2002 roku obrady nad tą kwestią rozpoczęła Rada Konsultatywna do Spraw Rozbrojenia przy Sekretarzy Generalnym. Zidentyfikowano użycie takiej bomby jako możliwą formę terroryzmu jądrowego, zalecając przy tym konferencji ds. Rozbrojenia podjęcie negocjacji w tej kwestii. Od 1996 roku Zgromadzenie Ogólne uchwala co 3 lata rezolucje o zakazie projektowania i wytwarzania nowych typów broni masowego rażenia. Do 2005 roku rezolucje te były przyjmowane bez głosowania, czyli bez żadnych zastrzeżeń. W 2005 roku Stany Zjednoczone zagłosowały przeciwko, decyzję swoją uzasadniając tym, że nie ma jakichkolwiek przesłanek świadczących o możliwości wytworzenia nowego rodzaju broni.
Likwidacja broni masowego rażenia w Iraku
Osobne miejsce w działaniach rozbrojeniowych ONZ zajmowała kwestia likwidacji broni masowego rażenia w Iraku. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa z 3 kwietnia 1991 roku nakazywała m. In. Bezwarunkowe zniszczenie broni masowego rażenia i rakiet balistycznych o zasięgu powyżej 150 km, a także zobowiązanie się do niekonstruowania, nieprojektowania i nieuzyskiwania takiej broni. W maju 1991 roku Rada Bezpieczeństwa powołała Komisję Specjalną ONZ (UNSCOM) do nadzorowania niszczenia broni masowego rażenie i rakiet, oraz do dalszego monitorowania przestrzegania przez Irak postanowień rezolucji. A także poddania potencjału jądrowego Iraku Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która powołała Zespół ds. Działania w Iraku, przekształcony następnie w Biuro weryfikacji Jądrowej w Iraku.
Przez 8 lat swojej działalności w Iraku UNSCOM oraz MAEA odkryły programy tworzenia broni masowego rażenia, m. In. Iracki program biologicznej wojny ofensywnej, jak również rozbudowanego potencjału broni chemicznej i produkcję zakazanych silników rakietowych. Po ujawnieniu tych informacji Komisja zarządziła zniszczenie lub unieszkodliwienie obiektów i sprzętu służącego do produkcji broni biologicznej i chemicznej a także rakiet. Komisja nadzorowała wszystkie prace demontażowe. Zniszczono wówczas m.in. 48 rakiet dalekiego zasięgu, 700 ton gazów bojowych, ponad 38 tys. Sztuk amunicji chemicznej, a także ponad 400 instalacji do produkcji broni chemiczne i główny kompleks produkcji broni biologicznej Al. Hakim. MAEA w tym czasie usunęła z Iraku wszystkie materiały jądrowe, przydatne do produkcji broni, doprowadziła do zniszczenia obiektów jądrowych, które stanowiły zagrożenie, oraz prowadziła monitoring wszystkich urządzeń podwójnego zastosowania. W marcu 2003 roku Muhammad al-Barada oświadczył w Radzie Bezpieczeństwa, że potencjał nuklearny Iraku został skutecznie zdemontowany do roku 1997.


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Pon 18:46, 02 Lut 2009, w całości zmieniany 1 raz
Pon 18:35, 02 Lut 2009
GośćPost
[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]


ONZ


Siedziba główna w Nowym Jorku.

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - organizacja powstała po II wojnie światowej 24 października 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych bę-dącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną organizacją między-narodową.
KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH jest podstawowym dokument ONZ opracowana na Konferencji NZ w San Francisco, podpisana 25 czerwca 1945, weszła w życie dnia 24 października 1945, którego rocznica obchodzona jest odtąd jako Dzień ONZ. Składa się z 11 artykułów ujętych w 19 rozdziałów. Jej integralną częścią jest statut Międzynarodowego Try-bunału Sprawiedliwości.
Określa cele i zasady ONZ, członkostwo w organizacji i funkcjonowanie jej orga-nów. Kładzie nacisk na światowy pokój i system bezpieczeństwa, określając zasady pokojo-wego załatwiania sporów, działania w chwili agresji, międzynarodowej współpracy gospodar-czej i społecznej. Postanowienia Karty mogą ulec zmianie w drodze wprowadzenia poprawek (dokonano ich trzykrotnie) lub rewizji. Członkowie ONZ nie mogą zawierać umów między-narodowych sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczonych.

W czasie trwania II wojny światowej doszło do spotkań Wielkiej Trójki (przywódców Stanów Zjednoczonych ROOSVELD, Wielkiej Brytanii CHURCHIL, ZSRR STALIN), pod-czas których ustalono, bazując na Karcie Atlantyckiej z 14 sierpnia 1941, że istnieje potrzeba powołania powszechnej organizacji w celu pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zasady Karty Atlantyckiej uznane zostały w Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej 1 stycz-nia 1942 przez 26 państw.
Atlantycka Karta, deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 na pokładzie pancernika "Prince of Wales", na Oceanie Atlantyckim (stąd nazwa), przez prezydenta USA F.D. Ro-osevelta i premiera Wielkiej Brytanii W.L.S. Churchilla, określająca cele wojenne obu mocarstw oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych, m.in.: rezygnację z pod-boju i aneksji obcych terytoriów, międzynarodową współpracę wszystkich państw na rów-nych prawach, rozbrojenie państw-agresorów oraz nieużywanie siły w stosunkach międzyna-rodowych.
24 września 1941 na międzynarodowej konferencji w Londynie Kartę Atlantycką podpisały rządy 9 państw europejskich, m.in. Polska i ZSRR. Łącznie swój akces zgłosiło 47 krajów. Zasady zawarte w Karcie Atlantyckiej stały się podstawą Deklaracji Narodów Zjed-noczonych, podpisanej przez 26 państw sojuszniczych w Waszyngtonie 1 stycznia 1942.
Kolejne etapy tworzenia organizacji to rozmowy i konsultacje Wielkiej Trójki podczas konferencji m.in. w Teheranie, w Jałcie. Konferencja w San Francisco, będąca ostatnim eta-pem tworzenia ONZ, rozpoczęła się 25 kwietnia 1945 i zakończyła po dwóch miesiącach ob-rad podpisaniem 26 czerwca Karty Narodów Zjednoczonych. Brało w niej udział 50 delegacji państw będących jej założycielami, 51 państwem-założycielem była Polska, która nie wzięła udziału w konferencji (podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945, a do-kumenty ratyfikacyjne złożyła po 11 dniach).
Główne cele działalności ONZ dotyczą współpracy politycznej, gospodarczej i spo-łecznej między narodami, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, obrony praw człowieka, poszanowania zobowiązań międzynarodowych, pomocy krajom rozwijają-cym się.
Karta Narodów Zjednoczonych ustanowiła szereg organów i instytucji oraz ich kom-petencje:

1) ZGROMADZENIE OGÓLNE, będące swego rodzaju parlamentem, każde państwo członkow-skie ma jeden głos. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w sprawach ważnych większością 2/3 głosów (wybór nowych członków, deklaracje pokojowe, budżet, w sprawach Rady Bezpieczeństwa czy polecenia użycia sił zbrojnych).
Obraduje podczas corocznych sesji zwyczajnych, a sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane przez Radę Bezpieczeństwa lub na wniosek większości członków ONZ. Sesja wyjątkowa zwoływana jest z 24-godzinnym wyprzedzeniem w momencie zagrożenia pokoju światowego.

2) RADA BEZPIECZEŃSTWA, tworzy pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Wielka Bryta-nia, Stany Zjednoczone i Rosja oraz dziesięciu członków niestałych wybieranych na kadencję dwuletnią (5 z Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 3 z Europy). Ostatni raz Polska była członkiem Rady Bezpieczeństwa 1995–1997.
Stali członkowie dysponują prawem weta, które zawiesza każde postępowanie. W sprawach proceduralnych decyzje zapadają zwykłą większością, a w sprawach meryto-rycznych większością 9 głosów.
Do najważniejszych kompetencji Rady Bezpieczeństwa należą:
- wyłączne prawo nakładania sankcji politycznych i ekonomicznych
- decyzje użycia sił zbrojnych w celu przeciwdziałania agresji lub usuwania jej skutków.
Rada Bezpieczeństwa jest centralnym ogniwem systemu bezpieczeństwa zbiorowego i utrzy-mania światowego status quo.

3) SEKRETARIAT, którym kieruje Sekretarz Generalny. Wybierany jest na 5 lat przez Zgro-madzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa.
Do kompetencji sekretarza generalnego należy:
- zarządzanie majątkiem ONZ,
- prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów organizacji,
- może zwracać uwagę Radzie Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która, według jego oceny, zagraża pokojowi.

4) RADA GOSPODARCZO-SPOŁECZNA, w skład wchodzi 54 członków wybieranych na 3 lata przy zachowaniu zasady corocznej rotacji 1/3 członków. Zajmuje się sprawami ekonomicz-nymi i społecznymi, m.in. w sprawie poszanowania praw mniejszości czy narkotyków.

5) RADA POWIERNICZA, której rola wygasła wraz z ogłaszaniem niepodległości terytoriów powierniczych.

6) MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI z siedzibą w Hadze, powołany do rozstrzygania sporów międzynarodowych. Liczy 15 sędziów wybieranych na 9 lat przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Ustanowiony w 1945 w miejsce Stałego Try-bunału Sprawiedliwości Ligi Narodów, na którym wzorowany jest statut MTS. Rozstrzyga międzynarodowe spory, wydaje opinie doradcze dla organów ONZ i innych organizacji mię-dzynarodowych. Wyroki MTS są ostateczne w sprawach dotyczących praw człowieka.

Podstawą prawną werdyktów są ustalenia zawarte w Deklaracji Praw Człowieka z 1948, Pak-cie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-turalnych z 1968..

ONZ uczestniczyła w rozwiązywaniu wielu konfliktów międzynarodowych, ale w praktyce nigdy nie brała udziału w konfliktach z udziałem mocarstw-stałych członków Rady Bezpie-czeństwa. W okresie zimnej wojny przerodziła się w miejsce prestiżowej rywalizacji pomię-dzy supermocarstwami Stanów Zjednoczonych i ZSRR.

Aktualnie ONZ ma ogromne zadłużenie, a państwa członkowskie nie płacą składek. Przez dłuższy czas swojej składki nie płaciły również Stany Zjednoczone (25% całości składek), żądając w ten sposób gruntownej reformy tej organizacji. Jedną z przyczyn kryzysu jest roz-budowana biurokracja. Ostatnie spektakularne akcje ONZ, jak wojna w Zatoce Perskiej czy akcja w Somalii, w niczym nie zmieniły sytuacji. Wypadki w byłej Jugosławii (Jugosłowiańska wojna domowa) wyraźnie wskazują na niedowład wielu organów i agend ONZ.


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Pon 18:45, 02 Lut 2009, w całości zmieniany 2 razy
Pon 18:36, 02 Lut 2009
GośćPost
Powodzonka jutro. Napiszcie co bylo dla spoznialskich Smile
Pon 18:39, 02 Lut 2009
goś
Dołączył: 20 Paź 2006
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
opisówka 5 pytan:
1.zasady ONZ
2. cele milenijne
3. co to sa misje pokojowe i wymienic
4. sposoby rozwiązyania konfliktow bez użycia sil zbrojnych czy jakos tak
5. wymienic sekretarzy generalnych i jaki jest ich zakres działania


Post został pochwalony 0 razy
Wto 12:52, 03 Lut 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
takie pytania miala amerykanistyka tez
Wto 13:09, 03 Lut 2009
GośćPost
heh Smile
Wto 15:56, 03 Lut 2009
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Strona 2 z 4

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin